Coba de Groot

Jacoba Elisabeth de Groot, Coba genoemd, is geboren op 21 april 1922 in Oldehove en gestorven op 21 oktober 2005 in Harlingen. Zij is nooit gehuwd geweest, noch heeft zij enige vaste relatie gekend. De laatste 20 jaar van haar werkzame leven was zij directrice van de huishoudschool in Franeker, de plaats waar zij de langste tijd van haar leven, aan het Schapendijkje nr. 5, heeft gewoond. Na haar pensionering heeft zij zich volledig gewijd aan haar passie voor kunst. Zij nam les en volgde velerlei cursussen. Zij probeerde zich allerlei technieken eigen te maken en door haar ijver ontstonden zo veel werken. Zij was te bescheiden om ooit aan een officiële expositie mee te doen, maar liet wel heel veel van haar schilderwerken inlijsten. Haar interesse in de kunst beperkte zich niet tot eigen liefhebberij.

Stichting Coba de Groot

Coba de Groot bezocht allerlei exposities in de regio, was trouwe bezoekster van veel galeries en kocht daarbij veel werken van op dat moment beginnende kunstenaars. Zo ontstond een uitgebreide verzameling werken, aangevuld met enige door familie nagelaten stukken en geschenken. Nog voor haar overlijden heeft zij bepaald dat al haar bezittingen, op een aantal legaten na, ten goede moesten komen aan het stimuleren van beeldende kunst bij jonge mensen in de provincie Friesland. Hiervoor is testamentair vastgelegd dat op de dag van haar overlijden de Stichting Coba de Groot zou ontstaan. Mevr. J.M.J. Dirkx werd aangewezen als executeur,  verantwoordelijk voor de uitvoering van de laatste wil van wijlen mevrouw Coba de Groot.
De Stichting is door de verkregen erfenis in staat om bijvoorbeeld beurzen te verstrekken, scholingsprojecten op te zetten en tentoonstellingen te organiseren. Alle activiteiten die volledig overeenstemmen met de bedoeling van Coba de Groot, behoren daarbij tot de mogelijkheden.

Het StichtingSBestuur

voorzitter: mevr. J.M.J. Dirkx
secretaris: dhr. F. Huismans
penningmeester: dhr. J. Dijkstra
lid: mevr. J.M.J.M. Peters
lid: mevr. A. Gaaikema