Realisaties

De wens van Coba de Groot was, dat haar nalatenschap gebruikt zou worden ter stimulering van beeldende kunst bij jonge mensen in Friesland. Bij het overlijden van Jacoba Elizabeth de Groot op 21 oktober 2005 is per testament de Stichting Coba de Groot in het leven geroepen. Het stichtingsbestuur heeft na ampel beraad over de beste wijze om aan deze doelstelling uiting te geven, besloten om daarvoor de volgende bestemming te kiezen:

  • samenwerking met Museum Martena
  • instelling van jaarlijks uit te reiken prijzen, o.a. het Coba de Groot Stipendium en de Coba de Groot Prijs
  • opzetten van een programma voor kunsteducatie voor de hoogste klas van basisscholen en de brugklas van scholen voor voortgezet onderwijs in Franekeradeel. zie Educatief project OladieCoba http://www.oladiecoba.nl