Educatief project OladieCoba

Stichting Coba de Groot verzorgt sinds 2007 onder de naam OladieCoba bijzondere cultuureducatie projecten voor de basisscholen in Franekeradeel. Hierbij worden kinderen onder leiding van professionele kunstenaars uitgenodigd te 'snoepen' van kunst! CobaGiga is de variant voor het voortgezet onderwijs. Het hele schooljaar lang vinden er tal van activiteiten plaats op de scholen in Franekeradeel.

In het najaar van 2007 gaf Stichting Coba de Groot het startschot voor een pilot-project onder de aanstekelijke naam OladieCoba. Op initiatief van de beeldend kunstenaars Ra van der Hoek en Petra Berbée gingen op drie scholen in Franekeradeel twee bevlogen kunstenaars samen met leerlingen van de bovenbouw aan de slag met hun workshops.
Tijdens het filosofisch getinte project van Gerrit Terpstra ‘Myn Hûs’ maakten leerlingen van de drie scholen kakelbonte huizen met daarin een geheim. Het huis werd door de kunstenaar ingezet als metafoor voor het koesteren en bewaren.
Onder leiding van dessinontwerpster Vicky van Dijk werden in de workshop ‘KraagGoed!’ persoonlijke kragen ontworpen. Uitgangspunt was de eigenaardige garderobe van de Professoren van de Franeker Universiteit. Vervolgens portretteerde de kunstenares de kinderen terwijl zij het opmerkelijke sieraad droegen. Gedurende een presentatie in Museum Martena verbleven de geportretteerde kinderen voor één keer in het gezelschap van de échte Franeker professoren!

De pilot was een groot succes.

Sindsdien draait het project op bijna alle scholen in Franekeradeel en maken leerlingen van zowel het basis- als het voortgezet onderwijs kennis met de opmerkelijke kijk en invalshoek van professionele kunstenaars, in combinatie met het bijzondere culturele erfgoed in Franeker en haar directe omgeving. Op de website www.oladiecoba.nl is de voortgang van het project en de resultaten van de verschillende workshops te volgen. 
Daarnaast zijn in 2010 voor het eerst masterclasses georganiseerd voor getalenteerde leerlingen uit het basisonderwijs.  OladieCoba - onder leiding van beeldend kunstenaars Petra Berbée en Ra van der Hoek - blijft voortdurend in beweging!