Coba de Grootzaal

Bij leven was Coba de Groot een trouw bezoekster van het museum 't Coopmanhûs. Dit museum heeft in 2006 een nieuwe start gemaakt in een nieuw gebouw, met een nieuwe naam en nieuwe zalen. Daarom werd door het bestuur besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met dit vernieuwde museum, nu Museum Martena geheten.

De eerste stap van Stichting Coba de Groot was om Museum Martena een geldbedrag te schenken. In ruil daarvoor kreeg de zaal voor tijdelijke exposities de naam 'Coba de Groot zaal'. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 10 jaar. In deze periode wordt naast de reguliere exposities, speciaal ten behoeve van de stichting, eenmaal per jaar een tentoonstelling gehouden van één of meer veelbelovende, talentvolle jonge kunstenaars. Dit op voordracht van, c.q. in overleg met het museum en overeenkomstig de doelstelling van de stichting.

Het Museum Martena speelt een actieve rol bij het zoeken naar activiteiten die vallen binnen de doelstelling van Stichting Coba de Groot, zoals speciale exposities, educatieve projecten, stipendia en zo meer. Het museum kan bemiddelen in de contacten met kunstenaars en de verzoeken voorleggen aan de stichting.

Voor meer informatie over Museum Martena, zie www.museummartena.nl