Ja! COBA

Kopafbeelding

Na ruim 10 jaar komt er een einde aan de activiteiten van de Stichting Coba de Groot.

Ter gelegenheid van deze afsluiting is er in de Coba de Grootzaal van Museum Martena een tentoonstelling die in beeld brengt wat de Stichting Coba de Groot teweeg heeft gebracht als uitwerking van haar doelstelling om beleving van kunst en het maken van kunst te stimuleren bij Friese jeugd. Dat was wat Coba de Groot graag wilde.

OPENING van de tentoonstelling Ja! COBA is op zaterdag 8 april 2017 om 17.00u.
FINISSAGE van de tentoonstelling Ja! COBA is op woensdag 24 mei 2017 om 17.00u.

Iedereen is bij beide openingen VAN HARTE WELKOM!

Klik hier om de uitnodiging te downloaden.

Realisaties

De wens van Coba de Groot was, dat haar nalatenschap gebruikt zou worden ter stimulering van beeldende kunst bij jonge mensen in Friesland. Bij het overlijden van Jacoba Elizabeth de Groot op 21 oktober 2005 is per testament de Stichting Coba de Groot in het leven geroepen. Het stichtingsbestuur heeft na ampel beraad over de beste wijze om aan deze doelstelling uiting te geven, besloten om daarvoor de volgende bestemming te kiezen:

  • samenwerking met Museum Martena
  • instelling van jaarlijks uit te reiken prijzen, o.a. het Coba de Groot Stipendium en de Coba de Groot Prijs
  • opzetten van een programma voor kunsteducatie voor de hoogste klas van basisscholen en de brugklas van scholen voor voortgezet onderwijs in Franekeradeel. zie Educatief project OladieCoba http://www.oladiecoba.nl

 

Coba de Grootzaal Kopafbeelding

Bij leven was Coba de Groot een trouw bezoekster van het museum 't Coopmanhûs. Dit museum heeft in 2006 een nieuwe start gemaakt in een nieuw gebouw, met een nieuwe naam en nieuwe zalen. Daarom werd door het bestuur besloten om een nauwe samenwerking aan te gaan met dit vernieuwde museum, nu Museum Martena geheten.

Stipendium

Het ondersteunen van jonge talentvolle kunstenaars aan het begin van hun carrière, dat is het doel van het Coba de Groot Stipendium, dat jaarlijks wordt uitgereikt. De winnaar van deze prijs krijgt niet alleen een geldbedrag, maar volgt een jaar lang artistieke coaching en krijgt een solotentoonstelling in Museum Martena.

Educatief project OladieCoba Kopafbeelding

Stichting Coba de Groot verzorgt sinds 2007 onder de naam OladieCoba bijzondere cultuureducatie projecten voor de basisscholen in Franekeradeel. Hierbij worden kinderen onder leiding van professionele kunstenaars uitgenodigd te 'snoepen' van kunst! CobaGiga is de variant voor het voortgezet onderwijs. Het hele schooljaar lang vinden er tal van activiteiten plaats op de scholen in Franekeradeel.

Extra realisaties

Voor eenmalige projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting, kunnen aanvragen worden ingediend bij de voorzitter.

Naast de vaste ondersteuning ( Museum Martena, het Coba de Groot Stipendium en het educatieve project OladieCoba) honoreert de Stichting Coba de Groot - onder bepaalde voorwaarden - ook aanvragen van jonge kunstenaars om financiële ondersteuning van eenmalige projecten.

Zo zijn o.a. door de Stichting ondersteund: