Contact en ANBI gegevens

Adres: 
Stichting Coba de Groot
Vliet 106
8801 VS Franeker
Email:

 ANBI - gegevens:

Fiscaal nummer

KvK

 

8150.56.138

01110947

Bestuurssamenstelling 

 

http://www.cobadegroot.nl/Wie-was-Coba-de-Groot.html

Beleidsplan

 

De ter beschikking staande gelden op een verantwoorde wijze, overeenkomstig de statuten, ter beschikking stellen aan jonge kunstenaars en scholieren, die in Friesland woonachtig zijn of verbinding hebben met Friesland.
Lees verder : http://www.cobadegroot.nl/Realisaties.html

Beloningsbeleid

 

Alle functies zijn vrijwillige functies en kennen geen geldelijke beloning.

Doelstelling

 

Bevorderen van kunstbeleving bij jonge mensen.

Lees verder: http://www.cobadegroot.nl/Doelstellingen.html

Activiteiten

 
  • Verstrekken van stipendia
  • Organiseren van tentoonstellingen
  • Schoolprojecten; onder de naam OladieCoba zie: http://www.oladiecoba.nl

Financiële verantwoording