Eerder uitgereikte stipendia

 

Stpendium 2012

Genomineerd voor het Coba de Groot Stipendium 2012 waren: 
Dieuwke Bouwma, Alle de Jong, Daniel Overbeek, Yana Poppe, Denise Popken en Klasiena Soepboer.

 Winnaar van het Stipendium was Klasiena Soepboer.
 De aanmoedigingsprijs ging naar Daniël Overbeek.

 

 

 

 

 

vlnr: Daniel Overbeek, Foppe Huismans jurivoorzitter, Klasiena Soepboer.

Stipendium 2011

In 2011 is het Coba de Groot Stipendium niet uitgereikt. De jury was van mening dat het niveau van de genomineerde Minervastudenten dit jaar niet aan de verwachtingen heeft voldaan.
De tweede prijs ging naar Marrit Koopmans.

Stipendium 2010

Genomineerd waren:  Agnita Bloemendal, Hernandt Boonstra, Jenne Feenstra, Tonke Frans, Joachim Nieuwhof, Clemens Neumann, Pieter van der Schaaf en Geartsje van der Veer.

 

Winnaar van Coba de Groot Stipendium 2010 was Joachim Nieuwhof; Pieter van der Schaar kreeg de tweede prijs.

 vlnr: Pieter van der Schaar, Joachim Nieuwhof.

 

 Stipendium 2009

Genomineerd waren: René Kuipers, Marjolein Prins, Femke Dijkstra, Feike van der Zee en Leonie Huinink

Leonie Huinink 2de prijs; Femke Dijkstra winaar stipendium 2009

Stipendium 2008

Genomineerden: Marleen Andela, Sylvia Dijkstra, Tynke Mulder, Maurits van Putten, Sanne Romkema, Judith Spijksma, Magriet Talstra, Hendrik Visser

Winnaar: Katerine Hendricks

2e prijs: Hannie de Beer

Stipendium 2007

Genomineerden: Ilona Bisschop, Esther de Graaf, Hans Hoekstra, en Wynolt Visser.
Winnaar: Sander Wiersma, Leeuwarden
2e prijs: Wietske Kraak, Donkerbroek